De richtlijnen en Keesing tools voor een gedegen identiteitscontrole
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
www.keesingtechnologies.com
Webversion


ID verificatie & tewerkstelling van vluchtelingen uit Oekraïne


De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een ongekende humanitaire crisis.
Naar schatting zijn rond 6,5 miljoen mensen binnen Oekraïne ontheemd en zijn reeds ruim drieënhalf miljoen mensen in de Europese Unie aangekomen op zoek naar een veilig heenkomen, ook in Nederland.

Keesing Technologies wil graag een bijdrage leveren aan het helpen tegemoet te komen aan de behoeften van deze vluchtelingen door u de richtlijnen en tools te geven voor een gedegen identiteitscontrole die ervoor zorgt dat zij toegang kunnen krijgen tot werk, onderwijs, huisvesting en gezondheiszorg.

In samenwerking met PG Support, de expert op het gebied van arbeidsgerechtigdheid, hebben wij een aantal belangrijke stappen uitgelicht en beschreven die voor uw organisatie wellicht relevant kunnen zijn bij het verlenen van bijstand, verschaffen van werk of verlenen van diensten aan Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast bieden wij u graag toegang tot onze ID referentiedatabase met alle relevante informatie voor de controle van Oekraïnse identiteitsdocumenten.
 
Noodopvangcentra in Nederland
Het allerbelangrijkste; een veilig onderkomen voor de vluchtelingen. Bijzondere noodopvangcentra worden geopend door Nederlandse gemeenten, bijvoorbeeld in Groningen, Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Het Rode Kruis helpt ook mensen bij het vinden van een onderkomen. Het is mogelijk om ze een vraag te stellen in het Oekraïens, Russisch of Engels via Whatsapp: +31 6 48 15 80 53.
 
Inschrijven gemeente
De gemeentes zullen vluchtelingen die vallen onder de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming ontheemden’ en personen met een Oekraïense verblijfsvergunning inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente maakt geen onderscheid tussen een biometrisch paspoort of een paspoort zonder biometrie. Op een binnenlandse identiteitskaart staat ook de nationaliteit vernoemd en deze kan ook gebruikt worden voor het vaststellen van de identiteit en de nationaliteit. Een persoon waarvan de identiteit, nationaliteit of verblijfsstatus niet kan worden vastgesteld, kan niet worden ingeschreven bij de gemeente. Voor deze personen is het mogelijk om zich te melden bij de Oekraïense ambassade.
Zonder BSN kan een vreemdeling niet werken in Nederland.

Oekraïense ambassade
De ambassade kan de persoon verifiëren en een certificaat afgeven dat de identiteit en nationaliteit bevestigt. Dit kan tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur aan de Zeestraat 78, 2518 AD te Den Haag.

Kinderen
Ouders met minderjarige kinderen van wie de kinderen geen identiteitsbewijs hebben, kunnen (bij gebrek aan andere documenten) een verklaring onder ede of belofte afleggen. Op basis hiervan stelt de gemeente de identiteit van de kinderen vast, zodat de kinderen kunnen worden ingeschreven. Deze uitzondering geldt alleen voor Oekraïense ouders.

Werken
Per 1 april 2022 geldt, met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022, een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht. Dit is geldig voor personen die onder de “richtlijn tijdelijke bescherming” vallen en ‘arbeid in loondienst’ willen verrichten.

Voorwaarden
De voorwaarden voor de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht per 1 april 2022:
  • Werkgevers hebben een meldplicht indien zij deze mensen in dienst willen nemen. Zij moeten minimaal twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij UWV melden dat zij een ‘vreemdeling’ op grond van de vrijstelling tewerkstellen.
    • Tot en met 15 april 2022 geldt een overgangsperiode waarin werkgevers de mogelijkheid krijgen om een melding te doen, ook wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen. Het niet doen van de meldplicht kan beboet worden op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen.
    • De vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning beperkt zich in eerste instantie tot het verrichten van ‘arbeid in loondienst’.
 
Vrijstelling tewerkstellingsvergunning en identiteitsdocumenten
De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht is voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van geldige identiteitsdocumenten kunnen aantonen.
Daarnaast wordt er gekeken om de overgangsperiode per medio april 2022 uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming genoten of in het bezit waren van een geldige Oekraïense verblijfsvergunning. Deze overgangsperiode loopt in eerste instantie tot en met 31 mei 2022.

Verificatie identiteitsdocumenten
Keesing stelt een deel van zijn ID referentiedatabase – Keesing Documentchecker – open voor alle klanten om hen te supporten in de verificatie van Oekraïense identiteitsdocumenten. Via Keesing Documentchecker – Oekraïne heeft u toegang tot informatie over de in omloop zijnde Oekraïnse paspoorten, paspoortkaarten, identiteitskaarten en verblijfsvergunningen, inclusief details over de veiligheiskenmerken.
 
Vragen & Support
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie vragen hebben over de tewerkstelling van Oekraïnse vluchtelingen en het verdere proces dan kunt u hiervoor terecht bij de experts van PG Support via: ukraine@keesingtechnologies.com. Als specialist op het gebied van tewerkstelling, zal PG Support dergelijke vragen kosteloos beantwoorden.

Voor vragen over en support bij de controle van identiteitsdocumenten, staat ons Document Expert team van de Keesing Helpdesk voor u klaar via: helpdesk@keesingtechnologies.com.

---
Overige informatie
Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt verder vorm - https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/30/opvang-van-vluchtelingen-uit-oekraine-krijgt-verder-vorm
Oekraïne: gevolgen van Russische inval - https://ind.nl/oekraine/Paginas/Oekraine.aspx
Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP - https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2022/03/09/inschrijving-van-personen-uit-oekraine-in-de-brp
Oekraïners en toegang tot de arbeidsmarkt - https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/oekrainers-en-toegang-tot-de-arbeidsmarkt
Zelfinspectie.nl: Eerlijk, gezond en veilig werk - www.zelfinspectie.nl

LinkedIN Twitter Facebook
 
Keesing Technologies |+31 (0)20 7157 800 | info@keesingtechnologies.com 
Reply | Forward | Unsubscribe